Телефонни централи и мрежи

Изготвяме техническо задание и тръжна документация, както за нови централи, така и за модернизиране и разширение на съществуващи.

Ние предлагаме следните услуги за телефонни централи и мрежи:

Консултации - изготвяме техническо задание и подготовка на тръжна документация, както за нови централи, така и за модернизиране и разширение на съществуващи.

  • Конфигуриране и доставка - съгласно изискванията на клиента.
  • Монтаж и програмиране
  • Обучение - обучаваме персонала на клиента за работа с телефонните централи.
  • Техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно.