Спътникови и безжични системи и приложения

Проучваме терени, проектираме, изпълняваме и поддържаме спътникови и безжични мрежи.

Предлагаме комплексни услуги за изграждане на спътникови и безжични мрежи. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, както и със съвременна измервателна апаратура.

Всичко това ни дава възможност да извършваме следните дейности:

  • Консултации - изготвяне на техническо задание и подготовка на тръжна документация, както за изграждане на нови, така и за разширение и модернизиране на съществуващи спътникови мрежи.
  • Проучване на терени (Site Survey) - уточняваме координатите, изясняваме условията за монтаж, климатичните условия и др.
  • Проектиране - избираме подходящите спътници и наземни съоръжения, съобразно изискванията на клиента.
  • Изпълнение - заявяваме спътников капацитет, доставяме всички необходими съоръжения и ги монтираме в съответните терени на клиента. Имаме опит в монтаж на спътникови антени от 1.8 м до 9.3 м. Изпълняваме проекти в Европа, Африка, Близкия Изток и Афганистан.
  • Системна интеграция - конфигурираме и настройваме спътниковите съоръжения и съгласуваме параметрите на спътниковите връзки със съответния спътников оператор за окончателното им пускане в експлоатация.
  • Обучение - обучаваме персонала на клиента за работа с изградените системи.
  • Техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно на изградените системи.