Мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежениe

Проектираме и изграждаме цялостна защита - мълниезащита, заземяване и табла за защита от пренапрежение

Ние предлагаме на своите клиенти следните услуги:
Проектиране и изграждане на: Мълниезащитни системи; Заземителни системи; Системи за защита от пренапрежение.

Проектиране и изграждане на цялостна защита за фотоволтаични и ветрогенераторни паркове
(мълниезащита, заземяване и защита от пренапрежение).

Доставки на всички необходими градивни елементи и материали за изграждане на горните системи по конкретна спецификация на клиента.

Контролни измервания, както на изградените инсталации, така и на желани от клиента системи преди и след изграждането им; измервания, както на специфичното съпроетивление на почвата, така и на всички останали параметри, имащи отношение към сигурността и безопасността.

Гаранционна и следгаранционна поддръжка на изградените системи.
За повече информация: www.lema.bg