Системи за видеонаблюдение

Изпълняваме услуги свързани с изграждане на системи за видеонаблюдение, базирани, както на компютърни системи, така и на цифрови записващи устройства.

Предлагаме комплексни услуги за изграждане на системи за видеонаблюдение, базирани, както на компютърни системи, така и на цифрови записващи устройства (видеорекордери). Компютърните системи за видеонаблюдение представляват съвкупност от компютър, PCI video-capture карта с 2 до 32 входни портове, видеокамери и управляващ софтуер.

Предлагаме също така и системи за видеонаблюдение с IP камери. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, както и със съвременна измервателна апаратура. Работим дългосрочно с реномирани доставчици на компоненти и монтажни елементи.

Всичко това ни дава възможност да извършваме следните дейности:

  • Консултации - изготвяме техническо задание и тръжна документация, както за изграждане на нови системи, така и за модернизиране и разширение на съществуващи.
  • Предлагаме решения за изграждане на съвременни, гъвкави и функционални системи за нуждите на различни видове клиенти.
  • Проектиране - използваме архитектурни подложки, предоставени от клиента.
  • Изпълнение - доставяме всичко необходимо, монтираме и конфигурираме системите за видеонаблюдение.
  • Обучение - обучаваме персонала на клиента за работа със системите.
  • Техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно.