Системи за контрол на достъпа

Извършваме консултации, проектираме, изпълняваме и поддръжаме системи за контрол на достъпа.

Предлагаме комплексни услуги за изграждане на системи за контрол на достъпа. Тези системи са съвкупност от устройства – безконтактни карти, четци, контролери, електромагнитни брави, бариери, заключващи механизми и др., и управляващ софтуер. 

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Работим дългосрочно с реномирани доставчици на кабели, компоненти и монтажни елементи.

Всичко това ни дава възможност да извършваме следните дейности:

  • Консултации - изготвяме техническо задание и подготовка на тръжна документация, както за изграждане на нови системи, така и за модернизиране на съществуващи.
  • Проектиране - използваме архитектурни подложки, предоставени от клиента.
  • Изпълнение - доставяме всичко необходимо, монтираме и програмираме системите.
  • Обучение - обучаваме персонала на клиента за работа със системите.
  • Техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно.