Сигнално-охранителни системи

Изграждаме сигнално-охранителни системи за обществени сгради, хотели, производствени помещения, офиси и др.

Предлагаме комплексни услуги по изграждане на сигнално-охранителни системи. Изграждаме системи за обществени сгради, хотели, производствени помещения, офиси и др. Разполагаме с висококвалифицирани сертифицирани специалисти с дългогодишен опит. 

Работим дългосрочно с реномирани доставчици на охранителни централи, контролни панели, сензори, датчици, бариери и монтажни елементи. Освен това “Лема Трейдинг” ЕООД притежава лиценз, издаден от ДНСП на Министерство на вътрешните работи, за извършване на частна охранителна дейност за територията на цялата страна.

Всичко това ни дава възможност да извършваме следните дейности:

  • Консултации - изготвяме техническо задание и подготовка на тръжна документация, както за изграждане на нови системи, така и за модернизиране на съществуващи.
  • Проектиране - използваме архитектурни подложки, предоставени от клиента.
  • Изпълнение - доставяме всичко необходимо, монтираме и програмираме системите.
  • Обучение - обучаваме персонала на клиента за работа със системите.
  • Техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно.