Пожароизвестителни и пожарогасителни системи

Предоставяме цялостни решения по изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

Предлагаме комплексни услуги по изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Изграждаме системи за обществени сгради, хотели, производствени помещения, офиси и др. Разполагаме с висококвалифицирани сертифицирани специалисти с дългогодишен опит.

Работим дългосрочно с реномирани доставчици на пожароизвестителни централи (конвенционални, адресируеми, безжични), сигнализатори, датчици, оборудване за пожарогасене, спомагателни и монтажни елементи.

Всичко това ни дава възможност да извършваме следните дейности:

  • Консултации - изготвяме техническо задание и подготовка на тръжна документация, както за изграждане на нови системи, така и за модернизиране на съществуващи.
  • Проектиране - използваме архитектурни подложки, предоставени от клиента.
  • Изпълнение - доставяме всичко необходимо, инсталираме и програмираме системите.
  • Обучение - обучаваме персонала на клиента за работа със системите.
  • Техническа поддръжка и сервизно обслужване – гаранционно и следгаранционно

Пожарогасителни системи ANSUL за професионални кухни
Пожарогасителната система ANSUL R-102 е специално проектирана за бързо откриване и гасене на пожари в професионални кухненски помещения на ресторанти, вериги за бързо хранене, болници, санаториуми, хотели, училища, университети, летища и др. Системата е одобрена и притежава сертификация UL300, ULC, MEA, ABS и СЕ.
ANSUL R-102 e предназначена за гасене на горящи мазнини и масла и осигурява най-добрата професионална противопожарна защита за хората и кухненското оборудване. Автоматичното активиране на системата и прилагането на специалния течен гасящ агент Ansulex, реагира със запалените мазнини, бързо потушава пламъците, охлажда горещите повърхности и създава килим от пяна, който унищожава пожара като предотвратява евентуално повторно възпламеняване. Системата е предназначена за защита на областите, свързани с вентилационната инсталация, включително аспиратори, въздуховоди, нагнетателни устройства и филтри. Системата предпазва също готварското и спомагателно оборудване като различни видове фритюрници; грилове, скари и пекарни (включително верижни пекарни, скари на въглища и вулканични камъни, газови горелки, електрически и газови дюнери и др.), котлони, уок-тигани, електрически и газови готварски печки и др. Активирането на системата може да бъде автоматично или ръчно. В зависимост от вида на кухненското помещение и зоните за защита са възможни различни варианти при проектирането на системата. В допълнение към нея се предлагат и устройства за изключване на захранването с газ или електричество в случай на пожар.
Лема Трейдинг разполага с обучен и сертифициран персонал за проектиране, инсталиране и необходимата периодична поддръжка на пожарогасителните системи ANSUL R-102.

Пожарогасителни системи с чисти агенти FM200 и SAPPHIRE NOVEC 1230
„Лема Трейдинг“ ЕООД извършва проектиране, изграждане и поддръжка на системи за пожарогасене с чисти агенти FM200 и Sapphire (Novec 1230). Системите са безопасни за хората и околната среда и отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 15004.

Системите за пожарогасене с чисти агенти се използват за потушаване на пожар в помещения със сложно активно електронно и електротехническо оборудване – центрове за данни, изчислителни центрове, телекомуникационни и сървърни помещения, контролни и мониторинг зали, GSM базови станции, болници и медицински центрове, както и в обекти с ценно и уникално имущество - архиви, музеи, библиотеки и др.

Пожарогасителните системи с чисти агенти бързо потушават най-често срещаните пожари клас А, В и С чрез абсорбция на топлината в помещението, като не отнемат кислорода в него, както е при гасителните системи с инертни газове. Използваните гасителни агенти HFC-227ea (FM200) и FK-5-1-12 (Novec 1230) са флуоровъглеводородни газове. Те са леки, безцветни, без мирис, електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което не увреждат имуществото и оборудването и не остават следи и замърсявания след гасенето. Основно предимство на чистите агенти е и, че нямат странични ефекти върху човека и околната среда. Не съдържат бром или хлор, поради което не нанасят щети на озоновия слой.

Предимство на системата Sapphire пред FM200 е, че използваният гасителен агент Novec 1230 притежава GPW 1 (Global Warming Potential), което означава, че не само е чист, безвреден и не разрушава озоновия слой, но и не оказва влияение върху процесите на глобалното затопляне. Това дава основание да се смята, че системата Sapphire ще се наложи над FM200 в бъдеще. Гасителният агент се съхранява в течно състояниe в бутилки с азот под налягане 24,8 BAR. Пожарогасителните системи изискват минимално пространство за складиране и инсталиране. Не се налага и почистване на помещението след задействане на инсталацията.

Лема Трейдинг разполага с персонал, обучен и сертифициран от водещия производител TYCO, за проектиране, инсталиране и необходимата периодична поддръжка на пожарогасителните системи с чисти газове FM200 и Sapphire Novec 1230.