Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Системи за физическа сигурност на "Армако" АД

"Армако" АД е фирма с дългогодишен опит в областта на отбранителната промишленост. Дейността и се разпростира върху всички основни пазари на военни продукти и услуги по света. "Лема Трейдинг" ЕООД приключи договор с "Армако" АД, който бе свързан с Проектиране на системи за физическа сигурност на предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив, гр. Лясковец.

Проект с Министерството на труда и социалната политика

Успешно приключи договора между "Лема Трейдинг" ЕООД и МТСП, чието проектиране и изграждане се извърши на територията на община Ботевград и в административната сграда на МТСП, гр. София, ул. „Триадица" №2. Предметът на договора беше „Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура за разполагане на Център за управление и възстановяване на информационни системи (ЦУВИС) на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за работа при извънредно положение, военно положение или положение на война“.

„БТК“ ЕАД (Vivacom)

Проектиране и доставка на материали свързани с инсталиране и въвеждане в експлоатация на общо 3 бр. сателитни антени на обект телепорт „Плана“: 3,8м приемна сателитна офсетна антена Prodelin, 4,5м приемна сателитна параболична антена Ellite Antennas и 3,7м приемна сателитна антена Andrew.

София Тех Парк

Проектиране, изграждане на съоръжения, доставка и инсталация на специализирано оборудване и системи с повишена сигурност за нуждите на лаборатория за киберсигурност по проект „Научно-технологичен парк“.

Министерство на отбраната на РБ

Като официален подизпълнител на „Телелинк“ ЕАД, Лема Трейдинг извърши проектиране и изграждане по част „Електрическа“, част „Системи за физическа сигурност“ и част „Структурно кабелна система“ при изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU).