Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Модернизиране на безжичната мрежа в обекти на ДП „РВД“

Проектът е част от изпълнението на обществена поръчка с предмет „Архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура“ за нуждите на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

Извършените дейности са по модернизиране на безжичната мрежа в обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Горна Оряховица. В обектите са монтирани предвидения брой безжични точки за достъп, като е изпълнено и необходимото структурно окабеляване на мрежите.

Изпълнението на дейностите по проекта е съобразено със специфичните изисквания за работа в стратегически обекти. Проектът е завършен на 24.11.2020 г.