Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Системи за физическа сигурност в обект на Министерство на отбраната в с. Щръклево за нуждите на Военновъздушните сили

Проектът е изпълнен по сключен договор с Военновъздушните сили на Република България относно проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност (СФС) на обект на Министерство на отбраната в с. Щръклево, област Русе. За обекта са проектирани и изградени следните инсталации и системи за физическа сигурност:

• Алармена система против проникване
• Система за контрол на достъпа
• Система за видеонаблюдение
• Пожароизвестителна система
• Електрическа инсталация за СФС

Готовия обект е приет за ползване на 20.02.2020 г. след проведени успешни приемни изпитания за цялостно функциониране на системите. Извършено е и обучение на обслужващия персонал на крайния ползвател.

Проектираните и изпълнени системи са проверени, изпитани, оценени и сертифицирани от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ като съответстващи на изискванията за съответното ниво на Методиката на Държавната комисия за сигурност на информацията за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация.