Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Основен ремонт на обект на Министерство на отбраната в гр. Плевен

Поръчката е за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по основен ремонт на два етажа от сграда, намираща се в обект на Министерство на отбраната в гр. Плевен.
Бяха изпълнени дейности по цялостен ремонт на помещенията на двата етажа, както и на покрива на сградата.

Извършена е доставка и монтаж на дизел-генератор за електрозахранване.

Изпълнена е подмяна и ново изграждане на части от инсталациите за водоснабдяване и канализация на обекта. Осигурени са и системи за климатизация и вентилация на помещенията.

На обекта е извършено полагане на нови кабели, доставка и монтаж на нови електрически табла, осветителна и контактна инсталации, заземяване и мълниезащита.

Изградени са и необходимите системи за физическа сигурност за охрана, контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене на обекта, както и структурно-кабелни системи за обмен на класифицирана и некласифицирана информация.

Осигурено е и обучение на обслужващия персонал за работа със системите, като обектът в Плевен е предаден за експлоатация на 15.11.2019 г.