Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Изграждане на системи за физическа сигурност на летище Безмер за нуждите на Военновъздушните сили

Поръчката е за нуждите на Военновъздушните сили на Република България и касае проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност (СФС) на летище Безмер.На обекта са изградени следните системи:

• Алармена система против проникване
• Система за контрол на достъпа
• Система за видеонаблюдение
• Пожароизвестителна система
• Електрическа инсталация за СФС
• Отопление, вентилация и климатизация за СФС.

Готовия обект е приет за ползване на 14.05.2019 г. след проведени успешни приемни изпитания за цялостно функциониране на системите. Извършено е и обучение на обслужващия персонал на крайния ползвател.

Проектираните и изпълнени системи са проверени, изпитани, оценени и сертифицирани от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ като съответстващи на изискванията за съответното ниво на Методиката на Държавната комисия за сигурност на информацията за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация.