Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Модернизиране на безжичната мрежа в обекти на ДП „РВД“

Проектът е част от изпълнението на обществена поръчка с предмет „Архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура“ за нуждите на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

Системи за физическа сигурност в обект на Министерство на отбраната в с. Щръклево за нуждите на Военновъздушните сили

Проектът е изпълнен по сключен договор с Военновъздушните сили на Република България относно проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност (СФС) на обект на Министерство на отбраната в с. Щръклево, област Русе. За обекта са проектирани и изградени следните инсталации и системи за физическа сигурност:

Основен ремонт на обект на Министерство на отбраната в гр. Плевен

Поръчката е за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по основен ремонт на два етажа от сграда, намираща се в обект на Министерство на отбраната в гр. Плевен.
Бяха изпълнени дейности по цялостен ремонт на помещенията на двата етажа, както и на покрива на сградата.

Изграждане на Резервен център за данни на електронното управление за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Изпълнението на проекта е по възложена обществена поръчка с предмет „Изграждане на Резервен център за данни на електронното управление“ за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и касае:

Изграждане на системи за физическа сигурност на летище Безмер за нуждите на Военновъздушните сили

Поръчката е за нуждите на Военновъздушните сили на Република България и касае проектиране и изграждане на системи за физическа сигурност (СФС) на летище Безмер.На обекта са изградени следните системи: