Проекти

Тайната на успешните проекти се крие в професионализма на екипа.

Дейта център за Министерство на вътрешните работи на България

"Лема Трейдинг" ЕООД приключи договор възложен от МВР с предмет „Оптимизиране и подобряване на сигурността на инфраструктурата в центровете на МВР за съхранение на данни". Ролята на "Лема Трейдинг" ЕООД бе да:

  • достави кабели, да проектира и изгради кабелни трасета за силнотокови и слаботокови мрежи;
  • проектира и изгради бетонови основи за сървърно помещение и поддържаща техника;
  • достави, проектира и монтира сървърно помещение, електроинсталация и система за непрекъсващо токозахранване;
  • достави, инсталира и конфигурира софтуер за Мониторинг и управление на средата;
  • достави, проектира и монтира системи за: климатизация и вентилация, за защита от пожари и за физическа сигурност в обект на МВР.

Пожароизвестителна система за МО

През месец септември успешно приключи поредния проект между МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД. Предмета на договора беше свързан с изпълнение на строително - ремонтни работи за обект „ПИС – Пожароизвестителна система в част от сградата на ул. „Иван Вазов". Специалистите на ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД изградиха пожароизвестителната система с компоненти, произведени от Телетек Електроникс и др. На 28.11.2018 г. бе извършена проверка на функционалност и външен оглед на обекта. Комисията установи, че извършените услуги са изпълнени с необходимото качество в съответсвие с изискванията на Договора.

Системи за видеонаблюдение и КД за "Монделийз България"

"Монделийз България" е водещия производител на шоколадови изделия в България. Специалистите на "Лема Трейдинг" ЕООД проектираха, доставиха и изградиха системи за видеонаблюдение и контрол на достъп във Фабриката за шоколадови изделия в гр. Своге. В системите за видеонаблюдение са монтирани камери, с висока резолюция – Hikvision. Висококачествените системи, с добра функционалност са гаранция за сигурността на "Монделийз България".

Проект за ДП РВД

"Лема Трейдинг" ЕООД приключи участието си по проект възложен от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. Предмет на договора беше - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на бариери, турникети и шлюзови кабини, за осигуряване високо ниво на сигурност в следните обекти на ДП РВД:

  • ЕЦ за УВД - гр. София;
  • ЛЦ за ОВД Варна;
  • ТРЛК Върбица;
  • ЛЦ за ОВД Горна Оряховица.

Система за видеонаблюдение на Земелрок Щайн унд Дизайн ЕООД

"Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД е фирма предлагаща бетонни плочи, паважи, бордюри и декоративни елементи. Квалифицираните специалисти на "Лема Трейдинг" ЕООД изградиха цялостна система за видеонаблюдение на административна и производствена части, съобразена с нуждите на "Земелрок Щайн унд Дизайн" ЕООД.