Новини

Разширение на системата за видеонаблюдение във фабриката за шоколадови изделия в гр. Своге (20.11.2021 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ разшири системата за видеонаблюдение в една от най-големите и модерни фабрики за производство на шоколадови изделия в България.

Надзорен одит по AQAP 2110 (20.07.2021 г.)

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната на Република България проведе на 20.07.2021 г. надзорен одит на системата за управление на качеството на „ЛЕМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. Установено и потвърдено беше продължаващото съответствие на системата за управление с изискванията на съюзна публикация на НАТО AQAP 2110 за осигуряване на качеството при проектирането, разработването и производството.

Нов Център за данни за нуждите на Министерство на отбраната (08.07.2021)

Успешно приключи изграждането на Център за данни в административната сграда на Министерство на отбраната, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34. По поръчката са изпълнени строително-монтажни работи по ремонт и преустройство на предвидените помещения за разполагане на нов център за данни с обновена

VSAT антенна система в Хавана (05.04.2021 г.)

Екип на ЛЕМА ТРЕЙДИНГ успешно инсталира и пусна в експлоатация 2.4m VSAT антенна система в Хавана, Куба.

Приемане на Системи за физическа сигурност, изградени за Военновъздушните сили (12.03.2021 г.)

Успешно приключиха приемните изпитвания за цялостно функциониране на системите за физическа сигурност, изградени и проектирани от ЛЕМА ТРЕЙДИНГ във военнo формированиe 22320-Божурище за нуждите на Военновъздушните сили.