Новини

Нови два договора с Командване на Военновъздушните сили (14.12.2023 г.)

Лема Трейдинг подписа два нови договора с Командване на Военновъздушните сили за изграждане на структурна кабелна система и система за физическа сигурност в помещения на военни формирования 22320-Божурище и 28000-Граф Игнатиево.

Договор за СМР на обект „Проектиране и изграждане на КИВ и помещения към него за шест военни формирования“ на Командване за логистична поддръжка (14.12.2023 г.)

Лема Трейдинг спечели още едина обществена поръчка и подписа договор с Командване за логистична поддръжка за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Проектиране и изграждане на комуникационно-информационен възел и помещения към него за шест военни формирования в цялата страна“.

Нови договори за проектиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни инсталации от взривобезопасен тип (12.12.2023 г.)

Лема Трейдинг подписа още два нови договора с Командване за логистична поддръжка за проектиране и упражняване на авторски надзор на „Сигнално-охранителни и пожароизвестителни инсталации от взривобезопасен тип във военни формирования 24480-Ловеч и 22700-Костенец“.

Лема Трейдинг изпълни успешно договор за СМР с Министерство на труда и социалната политика (11.12.2023 г.)

Приключиха успешно строително-монтажни работи на обект на Министерство на труда и социалната политика.

Проектиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни инсталации от взривобезопасен тип (28.11.2023 г.)

Лема Трейдинг подписа договор с Командване за логистична поддръжка за проектиране и упражняване на авторски надзор на „Сигнално-охранителни и пожароизвестителни инсталации от взривобезопасен тип във военно формирование 22680-Карлово“.