Новини

Рехабилитация на структурно-кабелната система (СКС) на Върховния административен съд (04.01.2022 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ спечели обществена поръчка на Върховния административен съд. Предметът на поръчката е рехабилитация на структурно кабелна система/СКС/ в сградата на Върховния административен съд на бул. „Александър Стамболийски“№18, в гр. София.

Нови системи за физическа сигурност в още един обект на Военновъздушните сили (20.12.2021 г.)

Скоро след пускането в експлоатация на системите за сигурност в обекта на ВВС в с. Полски Градец, ЛЕМА ТРЕЙДИНГ приключи и с изграждането на новите системи за физическа сигурност във военнo формированиe 36010 – с. Медковец.

Непрекъсваемо електрозахранване за Националния осигурителен институт (05.12.2021 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ изпълни успешно обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя UPS устройства за нуждите на Националния осигурителен институт.

Приемане на Системи за физическа сигурност в обект на Военновъздушните сили (22.11.2021 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ изпълни проектирането и изграждането на системи за физическа сигурност във военнo формированиe 36510 – с. Полски Градец за нуждите на Военновъздушните сили. Новите системи за сигурност на обекта включват алармена система против проникване, система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение и пожароизвестителна система.

Разширение на системата за видеонаблюдение във фабриката за шоколадови изделия в гр. Своге (20.11.2021 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ разшири системата за видеонаблюдение в една от най-големите и модерни фабрики за производство на шоколадови изделия в България.