Новини

Ел. инсталации и системи за безопасност на обект на Америкън Попкорн Къмпани ЕООД (04.03.2020 г.)

Лема Трейдинг изпълнява осветителните и силови инсталации, както и системите за мълниезащита и пожароизвестяване в новостроящите се сгради на Предприятието за преработка на медицински и ароматни култури в землището на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София, за нуждите на Америкън Попкорн Къмпани ЕООД.

Системи за физическа сигурност за в.ф. 42520 - Щръклево (25.02.2020 г.)

Лема Трейдинг успешно приключи изграждането на системи за физическа сигурност (СФС) във военно формирование 42520 – Щръклево. Специалистите от Лема Трейдинг изградиха и пуснаха в експлоатация следните системи:

Изграждане на Дейта център (03.02.2020 г.)

Лема Трейдинг ще изгражда Дейта център за нуждите на Министерство на отбраната на РБ.

Подмяна на електропреносната мрежа на обект на МЗ (20.01.2020 г.)

Лема Трейдинг реализира проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване на обект 501 за нуждите на Министерството на здравеопазването.

СМР на обект на Министерството на отбраната (06.01.2020 г.)

Лема Трейдинг извършва строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на ВР 1144 – гр. Враца“, като подизпълнител на “АТ Инженеринг 2000” при изпълнението на договор с Министерство на отбраната.