Новини

Надзорен одит по AQAP 2110 (20.07.2021 г.)

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната на Република България проведе на 20.07.2021 г. надзорен одит на системата за управление на качеството на „ЛЕМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД. Установено и потвърдено беше продължаващото съответствие на системата за управление с изискванията на съюзна публикация на НАТО AQAP 2110 за осигуряване на качеството при проектирането, разработването и производството.

Нов Център за данни за нуждите на Министерство на отбраната (08.07.2021)

Успешно приключи изграждането на Център за данни в административната сграда на Министерство на отбраната, гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34. По поръчката са изпълнени строително-монтажни работи по ремонт и преустройство на предвидените помещения за разполагане на нов център за данни с обновена

VSAT антенна система в Хавана (05.04.2021 г.)

Екип на ЛЕМА ТРЕЙДИНГ успешно инсталира и пусна в експлоатация 2.4m VSAT антенна система в Хавана, Куба.

Приемане на Системи за физическа сигурност, изградени за Военновъздушните сили (12.03.2021 г.)

Успешно приключиха приемните изпитвания за цялостно функциониране на системите за физическа сигурност, изградени и проектирани от ЛЕМА ТРЕЙДИНГ във военнo формированиe 22320-Божурище за нуждите на Военновъздушните сили.

Календарът на Лема Трейдинг за 2021 г.

За пореден път Лема Трейдинг зарадва своите клиенти и партньори с оригинален фирмен календар.
Тази година, в календара, Ви представяме телекомуникационна техника, приета на въоръжение в свързочните части и подразделения на Българската армия. Началото е поставено през м. септември 1878 г., когато се сформира телеграфен взвод, в състава на сапьорна рота от Българската земска войска. През юни 1885 г. се създава самостоятелна телеграфна рота, която е първото бойно свързочно подразделение. По време на Балканската война, през ноември 1912 г., българските радисти влизат в световната история като първи използвали радиовръзката за радиоразузнаване и радиосмущения.
В календара са представени експонати от Музея на свързочната техника във в. ф. 28860 – с. Горна Малина и снимки от архива на Министерство на отбраната. Лема Трейдинг изказва своята благодарност за съдействието на командващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров и на командира на Мобилната КИС полковник Орлин Гърков.