Новини

Mинистерство на Oтбраната на Република България

Лема Трейдинг работи по договор свързан с „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за обекти на Mинистерство на Oтбраната на Република България“.

Системи за сигурност за нуждите на Военновъздушните сили

„Лема Трейдинг“ ЕООД изпълнява договор с предмет „Изграждане на системи за физическа сигурност във военнo формированиe на Военновъздушните сили“, както следва:

                            • Алармена система против проникване (АСПП);
                            • Система за контрол на достъпа (СКД);
                            • Система за видеонаблюдение;
                            • Пожароизвестителна система (ПИС).

Министерство на външните работи на Република България

 Успешно завърши изпълнението по договор сключен през месец май 2018 г. между „Лема Трейдинг“ ЕООД и Министерството на външните работи на Република България. Предмета на договора беше: „Изграждане на оптична свързаност за нуждите на НАТО“.

ПИС за Mинистерство на Oтбраната на Република България

Лема Трейдинг успешно приключи договор с Министерството на отбраната, който подписа през месец февруари 2018 година. Предметът на договора беше: „Извънгаранционна техническа поддръжка и ремонт на системи за физическа сигурност и ПИС в сградата на Министерство на отбраната в гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 3".

СФС за Mинистерство на Oтбраната

На 15 май тази година беше сключен договор между Лема Трейдинг и МО. Предметът на договора е свързан с „Обновяване и поддържане на системи за физическа сигурност (СФС)”.