Новини

Системи за сигурност за Командване на Военновъздушните сили (15.04.2024 г.)

Лема Трейдинг изпълни договр за изграждане на структурна кабелна система и система за физическа сигурност в помещения на военно формирование 22320-Божурище, за нуждите на Командване на Военновъздушните сисли.

Приемните изпитвания бяха извършени в периода от 9:00 ч. на 08.03.2024 г. до 15:00 ч. на 11.03.2024 г., като комисята установи, че са постигнати изискванията, техническите параметри и функциите, съгласно договора и системите са готови за експлоатация.