Новини

Договор за доставка и инсталиране на електромагнитно екранирано помещение тип „Фарадеев кафез“ (26.01.2024 г.)

Лема Трейдинг подписа договор с Министерство на вътрешните работи за доставка и инсталиране на електромагнитно екранирано помещение тип „Фарадеев кафез“,

използването на което ще допринесе за осигуряване на защитен обмен на класифицирана информация и провеждане на защитени видео-конферентни разговори. За целта ще бъде изградено и обособено работно помещение с най-високи мерки за сигурност. Помещението ще бъде със защита в честотния диапазон от 14 kHz до 40 GHz, съгласно изискванията на европейски стандарт EN50147-1.