Новини

Договор с ИА ИЕУ за проектиране и авторски надзор (12.01.2024 г.)

Лема Трейдинг спечели обществена поръчка и подписа договор с Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ за изготвяне на идеен и работен проект за строителни и монтажни работи за технологично обновление и модернизация на стратегически обект със специално предназначение,

както и упражняване на авторски надзор.