Новини

Ресертификация на системата за управление на Лема Трейдинг (10.07.2023 г.)

Сертифициращата организация URS България, акредитирана от UKAS, извърши външен одит за подновяване сертификацията на системата за управление на Лема Трейдинг по четири международни ISO стандарти.

Интегрираната система за управление на Лема Трейдинг беше оценена и е потвърдено съответствието ѝ с изискванията на следните ISO стандарти:
• ISO 9001:2015 за система за управление на качеството,
• ISO 14001:2015 за система за управление на околната среда,
• ISO 45001:2018 за система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, и
• ISO 27001:2013 за система за управление на информационната сигурност.