Новини

Изграждане на инженерна инфраструктура в резервен център за данни на електронното управление (11.04.2023 г.)

Лема Трейдинг подписа нов договор с Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ за изграждане на инженерна инфраструктура в Зала 2 на резервен център за данни, осигуряваща работата на комуникационното и сървърното оборудване.

Срокът за изпълнение е до декември месец 2023 г., като дейностите по договора включват изграждане на:
1. Система за контрол на достъпа (СКД);
2. Система за видеонаблюдение (СВ);
3. Алармена система против проникване (АСПП);
4. Система за пожарогасене (СПГ);
5. Система за мониторинг;
6. Водоснабдяване и канализация (ВиК);
7. Електрозахранване;
8. Отопление, вентилация и климатизация (ОВК);
9. Структурно-кабелна система (СКС).