Новини

Проектиране и изграждане на СКС и АСПП в помещения на Централния военен клуб (08.08.2022 г.)

Лема Трейдинг подписа договор за „Проектиране и изграждане на структурна кабелна система (СКС) и алармена система против проникване (АСПП) в помещения на Централния военен клуб - гр. София” за нуждите на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Обхватът на поръчката включва проектиране, изграждане и измерване на структурно кабелна система, както и проектиране, изграждане, осигуряване и измерване на приемни изпитвания и сертифициране на Алармена система против проникване (АСПП).