Новини

Реновиране и модернизиране на СКС за Върховния административен съд (16.05.2022 г.)

Приключиха успешно дейностите по рехабилитация на структурно кабелната система в сградата на Върховния административен съд на бул. „Александър Стамболийски“ № 18 в гр. София.

Лема Трейдинг изпълни в срок ремонтните дейности по реновиране и модернизиране на структурното окабеляване в сградата, както и доставката на мрежовото оборудване.