Новини

Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа за МВнР (21.04.2022 г.)

Лема Трейдинг изпълнява договор с предмет „Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между Националния визов център и консулските служби в рискови държави“ по проект:

„Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за нуждите на Министерството на външните работи на Република България. Предмет на договора е изработване на проект и изграждане на независим канал за сателитна връзка между МВнР, Централно управление и 9 бр. консулски служби в задгранични представителства на Република България (Техеран, Бейрут, Кайро, Алжир, Тунис, Пекин, Истанбул, Анкара и Москва), чрез доставка на сателитно и мрежово оборудване, инсталиране, настройка и тестване.