Новини

СКС и СФС в помещения на Централен артилерийски технически изпитателен полигон (18.03.2022 г.)

Лема Трейдинг подписа договор за „Изграждане на структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещения на Централен артилерийски технически изпитателен полигон - в. ф. 26940 гр. Стара Загора”.

Обхватът на поръчката включва проектиране, изграждане и измерване на структурно кабелна система, както и проектиране, изграждане, осигуряване и измерване на приемни изпитвания и сертифициране на Алармена система против проникване (АСПП), Система за контрол на достъпа (СКД) и пожароизвестителна система (ПИС).