Новини

Рехабилитация на структурно-кабелната система (СКС) на Върховния административен съд (04.01.2022 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ спечели обществена поръчка на Върховния административен съд. Предметът на поръчката е рехабилитация на структурно кабелна система/СКС/ в сградата на Върховния административен съд на бул. „Александър Стамболийски“№18, в гр. София.

Договорът беше възложен в края на 2021 г. и ще се изпълнява през първото тримесечие на 2022 г. Обхватът на поръчката включва изпълнението на ремонтни дейности по реновиране и модернизиране на структурното окабеляване в сградата, както и доставка на ново мрежово оборудване.