Новини

Непрекъсваемо електрозахранване за Националния осигурителен институт (05.12.2021 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ изпълни успешно обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя UPS устройства за нуждите на Националния осигурителен институт.

Новото непрекъсваемо електрозахранване е за подмяна на съществуващо за обслужване на центрове за данни в сградата на Централното управление на НОИ в гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 62-64. Доставените UPS устройства са производство на Schneider Electric и са с мощност 120kVA, като са комплектувани със заводски произведени бай-пасни табла. Монтажните и пускови дейности по въвеждане в експлоатация на доставената техника бяха извършени, съгласно всички изисквания на възложителя.