Новини

Приемане на Системи за физическа сигурност в обект на Военновъздушните сили (22.11.2021 г.)

ЛЕМА ТРЕЙДИНГ изпълни проектирането и изграждането на системи за физическа сигурност във военнo формированиe 36510 – с. Полски Градец за нуждите на Военновъздушните сили. Новите системи за сигурност на обекта включват алармена система против проникване, система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение и пожароизвестителна система.

На 18.11.2021 г. приключиха успешно приемните изпитвания за цялостно функциониране на изградените системи за физическа сигурност. Постигнато е пълно съответствие с поставените изисквания и системите са предадени за ползване на експлоатиращия състав.