Новини

Подмяна на Antenna Feed System на 9.0m Vertex антена (21.12.2020 г.)

Лема Трейдинг изпълни поръчка на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком) за демонтаж на Antenna Feed System на съществуваща 9.0m антена Vertex на Телепорт Плана и последващо инсталиране на нова Antenna Feed System.

Направени бяха настройване на суб-рефлектор, тестови измервания за определяне на диаграмата на насоченост и коефициента на усилване на антената преди и след подмяната на Antenna Feed System.

         Vertex Feed 2             Vertex Feed 3