Новини

Модернизиране на безжичната мрежа на РВД (25.11.2020 г.)

Лема Трейдинг приключи успешно дейности по модернизиране на безжичната мрежа и осигуряване на нови точки за безжичен достъп на обекти на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ в София, Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Банско.

Проектът бе реализиран в изпълнение на обществена поръчка с предмет: «Архитектура за гъвкаво управление на мрежовата инфраструктура», където Лема Трейдинг беше подизпълнител.