Новини

Още една 3.7m антена на Телепорт Плана (01.07.2020 г.)

Лема Трейдинг инсталира и пусна още една 3.7m антенна система на Телепорт Плана за нуждите на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком).

Антената е моторизирана, производство на Andrew Corp. Монтирано е и необходимото допълнително оборудване, отоплителна система за снеготопене и гарантирано електрозахранване.

 Vivacom7 3.7m 3           Vivacom7 3.7m 2