Новини

Системи за физическа сигурност за в.ф. 42520 - Щръклево (25.02.2020 г.)

Лема Трейдинг успешно приключи изграждането на системи за физическа сигурност (СФС) във военно формирование 42520 – Щръклево. Специалистите от Лема Трейдинг изградиха и пуснаха в експлоатация следните системи:

       -  Алармена система против проникване (АСПП)
       -  Система за контрол на достъпа (СКД)
       -  Система за видеонаблюдение (СВ)
       -  Пожароизвестителна система (ПИС)