Новини

Електрозахранващата мрежа в сградата на Администрацията на Президента

  В ролята си на изпълнител Лема Трейдинг успешно приключи договора, който и бе възложен от

  Администрацията на Президента. Предметът на договора беше „Проектиране на технически

  проект с цел извършване на ремонт на електрозахранващата мрежа в сградата на

                     Администрацията на Президента, гр. София, бул. „Дондуков“ №2.