Новини

Контрол на достъп и Видеонаблюдение за МТИТС

  Лема Трейдинг изпълни договор за проектиране и изпълнение на системи за контрол на достъп и

 видеонаблюдение в административната сграда на Министерството на транспорта,

 информационните технологии и съобщенията (МТИТС), намираща се на ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6.