Новини

Министерство на външните работи на Република България

  Успешно завърши изпълнението по договор сключен през месец май 2018 г. между

 „Лема Трейдинг“ ЕООД и Министерството на външните работи на Република България.

 Предмета на договора беше: „Изграждане на оптична свързаност за нуждите на НАТО“.