Новини

Резервен център за данни на Електронното управление - 2018

„Лема Трейдинг“ ЕООД изпълнява поръчка с предмет „Изграждане на резервен център за данни на Eлектронното управление“. Договора е възложен от ДАЕУ и                                                      включва:

  • Проектиране и изграждане на резервен център за данни на Електронното управление;
  • Проектиране и изграждане на кабелно отклонение от оптична кабелна линия