Новини

Сателитни антени за Виваком - 2018

 „Лема Трейдинг“ ЕООД приключи успешно поредната поръчка по проектиране, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 2 бр. сателитни антени за нуждите на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (Виваком).

Сателитните антени, които бяха инсталирани на Телепорт Плана са 4,9 м ASC Signal C-band и DH SATELLITE 3.7 м. C-band. Работният проект, който специалистите на „Лема Трейдинг“ ЕООД са изработили включва следните части: Архитектурна, Геология, Конструктивна, Електрическа, Технология, ПБЗ и Пожарна безопасност. Той е съобразен с изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.