Новини

Успешно установяване на VSAT връзка с Българския военен контингент в Кербала - 2004 г.

Преди броени дни ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД, заедно със своите партньори CNsys и TPN (Telecom Partners Networks), осъществиха внедряването на проект за система за гласова и видеовръзка на българския военен лагер в Кербала, Ирак и Министерството на отбраната на РБ.

Системата е базирана на две независими спътникови връзки и съоръжения за IP телефония и видео обмен. Системата дава възможност за осъществяване на служебен телефонен и видео обмен, както и провеждане на частни разговори на военослужащите от контингета с техни близки в България.

Проектът беше реализиран на два етапа. През м. април бяха монтирани и изпитани съоръженията в София, а в края на м. април и началото на м. май бяха монтирани и изпитани съоръженията в Кербала и цялата система беше пусната в действие.

Качеството на връзките беше оценено като много добро от ръководството и участниците в българския контингент.