Новини

Системи за физическа сигурност за в.ф. 42520 - Щръклево

Лема Трейдинг успешно приключи изграждането на системи за физическа сигурност (СФС) във военно формирование 42520 – Щръклево. Специалистите от Лема Трейдинг изградиха и пуснаха в експлоатация следните системи:
       -  Алармена система против проникване (АСПП)
       -  Система за контрол на достъпа (СКД)
       -  Система за видеонаблюдение (СВ)
       -  Пожароизвестителна система (ПИС)

Изграждане на Дейта център

Лема Трейдинг ще изгражда Дейта център за нуждите на Министерство на отбраната на РБ.

Подмяна на електропреносната мрежа на обект на МЗ

Лема Трейдинг реализира проект за подмяна на електропреносната мрежа и резервираното електрозахранване на обект 501 за нуждите на Министерството на здравеопазването.

СМР на обект на Министерството на отбраната

Лема Трейдинг извършва строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и доизграждане на ВР 1144 – гр. Враца“, като подизпълнител на “АТ Инженеринг 2000” при изпълнението на договор с Министерство на отбраната.

Нова 3,8м антена на обект Телепорт Плана (16.12.2019 г.)

Лема Трейдинг приключи дейности по изработване на проект, изграждане и узаконяване на 3.8 метрова антена Dual Offset Motorizable, Ku-band, 4-Port Linear Polarized. Антената е производство на Vertex и отново специалистите от Лема Трейдинг я инсталираха успешно на обект Телепорт Плана за нуждите на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (Виваком).