Новини

Електрозахранващата мрежа в сградата на Администрацията на Президента

  В ролята си на изпълнител Лема Трейдинг успешно приключи договора, който и бе възложен от

  Администрацията на Президента. Предметът на договора беше „Проектиране на технически

  проект с цел извършване на ремонт на електрозахранващата мрежа в сградата на

                     Администрацията на Президента, гр. София, бул. „Дондуков“ №2.

Контрол на достъп и Видеонаблюдение за МТИТС

  Лема Трейдинг изпълни договор за проектиране и изпълнение на системи за контрол на достъп и

 видеонаблюдение в административната сграда на Министерството на транспорта,

 информационните технологии и съобщенията (МТИТС), намираща се на ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6.

Mинистерство на Oтбраната на Република България

   Лема Трейдинг работи по договор свързан с „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни

   работи за обекти на Mинистерство на Oтбраната на Република България“.

Системи за сигурност за нуждите на Военновъздушните сили

   „Лема Трейдинг“ ЕООД изпълнява договор с предмет „Изграждане на системи за физическа

   сигурност във военнo формированиe на Военновъздушните сили“, както следва:


                            • Алармена система против проникване (АСПП);
                            • Система за контрол на достъпа (СКД);
                            • Система за видеонаблюдение;
                            • Пожароизвестителна система (ПИС).

Министерство на външните работи на Република България

  Успешно завърши изпълнението по договор сключен през месец май 2018 г. между

 „Лема Трейдинг“ ЕООД и Министерството на външните работи на Република България.

 Предмета на договора беше: „Изграждане на оптична свързаност за нуждите на НАТО“.