Новини

Проектиране и изграждане на СКС и АСПП в помещения на Централния военен клуб (08.08.2022 г.)

Лема Трейдинг подписа договор за „Проектиране и изграждане на структурна кабелна система (СКС) и алармена система против проникване (АСПП) в помещения на Централния военен клуб - гр. София” за нуждите на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".

Реновиране и модернизиране на СКС за Върховния административен съд (16.05.2022 г.)

Приключиха успешно дейностите по рехабилитация на структурно кабелната система в сградата на Върховния административен съд на бул. „Александър Стамболийски“ № 18 в гр. София.

Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа за МВнР (21.04.2022 г.)

Лема Трейдинг изпълнява договор с предмет „Изграждане на независима сателитна комуникационна мрежа, осигуряваща свързаност между Националния визов център и консулските служби в рискови държави“ по проект:

СКС и СФС в помещения на Централен артилерийски технически изпитателен полигон (18.03.2022 г.)

Лема Трейдинг подписа договор за „Изграждане на структурна кабелна система и системи за физическа сигурност в помещения на Централен артилерийски технически изпитателен полигон - в. ф. 26940 гр. Стара Загора”.

Календарът на Лема Трейдинг за 2022 г.

Тази година Лема Трейдинг зарадва своите клиенти и партньори с оригинален фирмен календар на тема "Български манастири".