Новини

Контрол на достъп и Видеонаблюдение за МТИТС

   Лема Трейдинг изпълни договор за проектиране и изпълнение на системи за контрол на достъп и видеонаблюдение

   в административната сграда на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС),

   намираща се на ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6.

Mинистерство на Oтбраната на Република България

   Лема Трейдинг работи по договор свързан с „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи

   за обекти на Mинистерство на Oтбраната на Република България“.

Системи за сигурност за нуждите на Военновъздушните сили

   „Лема Трейдинг“ ЕООД изпълнява договор с предмет „Изграждане на системи за физическа

   сигурност във военнo формированиe на Военновъздушните сили“, както следва:


                            • Алармена система против проникване (АСПП);
                            • Система за контрол на достъпа (СКД);
                            • Система за видеонаблюдение;
                            • Пожароизвестителна система (ПИС).

Министерство на външните работи на Република България

  Успешно завърши изпълнението по договор сключен през месец май 2018 г. между

 „Лема Трейдинг“ ЕООД и Министерството на външните работи на Република България.

 Предмета на договора беше: „Изграждане на оптична свързаност за нуждите на НАТО“.

ПИС за Mинистерство на Oтбраната на Република България

   Лема Трейдинг успешно приключи договор с Министерството на отбраната, който подписа през

   месец февруари 2018 година. Предметът на договора беше: „Извънгаранционна техническа

   поддръжка и ремонт на системи за физическа сигурност и ПИС в сградата на

                     Министерство на отбраната в гр. София, ул. „Дякон Игнатий" № 3".