Блог

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

Пожарът представлява сериозен риск. 80% от фирмите, които са засегнати от пожар, никога не отварят отново или затварят в рамките на 18 месеца. Това са резултатите от проучване на застрахователната компания NFU Mutual от Великобритания, проведено през м. февруари 2014 г.
Европейският технически стандарт EN 16282-7 определя изискванията и дава препоръки за проектирането, инсталирането, изпитването, техническото поддържане и безопасността на пожарогасителни системи в професионални кухни. Стандартът спомага за хармонизирането на законодателството в хранителната промишленост чрез създаване на последователни класификации на опасностите, тестване на производителността и дава насоки за обслужване и поддръжка.

Стандартът подтиква ресторантьорската индустрия към използване на по-ефективна защита от пожар на професионалните кухни, помагайки за по-добра безопасност и защита на хора, имущество и бизнес.
Прочетете по-долу, как противопожарните ресторантски системи ANSUL® се справят с шестте основни критични съображения, повдигнати от стандарта EN16282-7.

Ansul EN 16282 7 standard bg1

Ansul EN 16282 7 standard bg2