Блог

Мълниезащита на сгради

Активната мълниезащита на сгради е широко разпространен способ, целящ да предпази инфраструктурата от редица неприятни последствия, причинени от директни попадения на мълнии върху нея.